L'Acadèmia Internacional d'Orgue de Montblanc (AIOM), va ser fundada per Josep Maria Mas Bonet i Micheline Carpentier a l'any 1980. Desde llavors ha comptat amb nombrosos i prestigiosos professors d'orgue de l'àmbit nacional i internacional.

La Academia Internacional de Órgano de Montblanc (AIOM), se fundó en 1980 por Josep Maria Mas Bonet y Micheline Carpentier. Desde entonces ha contado con numerosos y prestigiosos profesores tanto del ámbito nacional como internacional.

Obres de cursos anteriors
Professors de cursos anteriors