top of page

Informació del curs 2022   

Información del curso 2022

INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN

La XLI Acadèmia Internacional d'Orgue comptarà amb la presència de tres docents: els professors Josep Maria Mas i Bonet –fundador de l'Acadèmia, l'any 1980–, Pablo Taboada i Eudald Dantí. Els dos primers impartiran cursos sobre alguns dels compositors organistes més destacats del repertori ibèric del Renaixement i del Barroc. Eudald Dantí impartirà un curs sobre repertori barroc del nord d'Alemanya, amb especial atenció a l'obra de Dieterich Buxtehude. Com a novetat absoluta al nostre país, en l'edició d'enguany, comptarem amb la valuosa col·laboració del professor Dr. h. c. Harald Vogel –indiscutible màxim especialista mundial del repertori nord-alemany–, el qual ens cedirà algunes de les seves masterclasses sobre les obres lliures de Buxtehude, prèviament enregistrades en orgues històrics del nord d'Alemanya, que seran retransmeses durant l'Acadèmia i el seu contingut serà treballat per part dels alumnes participants, sota la direcció del professorat de l'Acadèmia. 

 

La XLI Academia Internacional de Órgano contará con la presencia de tres docentes: los profesores Josep Maria Mas i Bonet –fundador de la Academia, en el año 1980–, Pablo Taboada y Eudald Dantí. Los dos primeros impartirán cursos sobre algunos de los compositores organistas más destacados del repertorio ibérico del Renacimiento y del Barroco. Eudald Dantí impartirá un curso sobre repertorio barroco del norte de Alemania, con especial atención a la obra de Dieterich Buxtehude. Como novedad absoluta en nuestro país, en la edición de este año, contaremos con la valiosa colaboración del professor Dr. h. c. Harald Vogel –indiscutible máximo especialista mundial en el repertorio norte-alemán–, quien nos cederá algunas de sus masterclasses sobre las obras libres de Buxtehude, previamente grabadas en órganos históricos del norte de Alemania, que serán retransmitidas durante la Academia y su contenido será trabajado por parte de los alumnos participantes, bajo la dirección del profesorado de la Academia. 

 

 

PROGRAMA

31/07/2022  - 19:30 

- Concert de violí i orgue a la Parròquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

- Concierto de violín y órgano en la Parroquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

 

01/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Josep Maria Mas Bonet a l'orgue a la Parròquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

- Clases con D. Josep Maria Mas Bonet en el órgano de la Parroquia de Sant Marí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

 

02/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Eudald Dantí Roura a l'orgue a la Parròquia de Sant Jaume Apòstol (Ulldemolins, Tarragona)

- Clases con el D. Eudald Dantí Roura en el órgano de la Parroquia de Sant Jaume Apòstol (Ulldemolins, Tarragona)

 

03/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Eudald Dantí Roura a l'orgue a la Parròquia de Sant Salvador (El Vendrell, Tarragona)

- Clases con el D. Eudald Dantí Roura en el órgano de la Parroquia de Sant Salvador (El Vendrell, Tarragona)

03/08/2022  - 20:00 

- Concert d'orgue a càrrec dels professors a la Parròquia de Sant Salvador (El Vendrell, Tarragona)

- Concierto de órgano a cargo de los profesores del curso en la Parroquia de Sant Salvador (El Vendrell, Tarragona)

 

04/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Pablo Taboada Jiménez a l'orgue a la Parròquia de Santa Maria (Montblanc, Tarragona)

- Clases con D. Pablo Taboada Jiménez en el órgano de la Parroquia de Santa Maria (Montblanc, Tarragona)

05/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Pablo Taboada Jiménez a l'orgue a la Parròquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

- Clases con D. Pablo Taboada Jiménez en el órgano de la Parroquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar Tarragona)

05/08/2022  - 20:00 

- Concert de d'orgue a càrrec dels participants del curs a la Parròquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

- Concierto de órgano a cargo de los participantes del curso en en la Parroquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

06/08/2022  - Al matí / Por la mañana 

- Visita de l'orgue de Montbrió a la Parròquia de Sant Pere Apòstol (Montbrió del Camp, Tarragona)

- Visita del órgano de Montbrió en la Parroquia de Sant Pere Apòstol (Montbrió del Camp, Tarragona)

Es poden consultar les característiques tècniques dels orgues en el següent enllaç:

Se puede consultar las características técnicas de los  órganos del curso en el siguiente enlace:

bottom of page