top of page

Informació del curs 2023   

Información del curso 2023

INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN

La XLII Acadèmia Internacional d'Orgue comptarà amb la presència de tres docents: els professors  Eudald Dantí, Pablo Taboada i Abraham Martínez. Els dos primers impartiran cursos sobre interpretació de música antiga per a teclat,  alguns dels compositors organistes més destacats del repertori ibèric i de l'escola del nord d'Alemanya. Abraham Martínez en canvi ens farà clases d'orgueneria i ens explicarà una de les seves últimes obres, un orgue positiu en disposició helicoïdal. 

 

La XLII Academia Internacional de Órgano contará con la presencia de tres docentes: los profesores Eudald Dantí, Pablo Taboada y Abraham Martínez. Los dos primeros impartirán cursos de interpretación de música antigua para teclado sobre algunos de los compositores organistas más destacados del repertorio ibérico y de la escuela del norte de Alemania. Abraham Martínez en cambio nos dará clase de organería y nos explicará una de sus últimas obras, un órgano positivo en disposición helicoidal.

 

 

PROGRAMA

07/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Pablo Taboada a l'orgue a la Parròquia de Sant Martí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

- Clases con el Prof. Pablo Taboada en el órgano de la Parroquia de Sant Marí Bisbe (L'Aleixar, Tarragona)

- Classes amb el mestre organer Abraham Martínez en el seu orgue positiu.

- Clases con el maestro organero Abraham Martínez en su órgano positivo.

08/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Pablo Taboada a l'orgue a la Parròquia de Santa Maria (Montblanc, Tarragona)

- Clases con el Prof. Pablo Taboada en el órgano de la Parroquia de Santa Maria (Montblanc, Tarragona)

- Classes amb el mestre organer Abraham Martínez en el seu orgue positiu.

- Clases con el maestro organero Abraham Martínez en su órgano positivo.

09/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Eudald Dantí Roura a l'orgue a la Parròquia de Sant Jaume Apòstol (Ulldemolins, Tarragona)

- Clases con el Prof. Eudald Dantí Roura en el órgano de la Parroquia de Sant Jaume Apòstol (Ulldemolins, Tarragona)

10/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Eudald Dantí Roura a l'orgue a la Parròquia de Sant Pere Apòstol (Montbrió del Camp, Tarragona)

- Clases con el Prof. Eudald Dantí Roura en el órgano de la Parroquia de Sant Pere Apòstol (Montbrió del Camp, Tarragona)

11/08/2022  - de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 18:00 

- Classes amb el Prof. Eudald Dantí Roura a l'orgue a la Parròquia de Sant Pere Apòstol (Montbrió del Camp, Tarragona)

- Clases con el Prof. Eudald Dantí Roura en el órgano de la Parroquia de Sant Pere Apòstol (Montbrió del Camp, Tarragona)

- Concert a càrrec dels participants del curs a l'orgue de Montbrió del Camp a les 20h.

- Concierto a cargo de los participantes del curso en el órgano de Montbrió del Camp a las 20h.

12/08/2022  - Al matí / Por la mañana 

- Visita de l'orgue de Torroja de Priorat.

- Visita del órgano de Torroja de Priorat.

NOTA: La planificació prevista encara està pendent de confirmació. Tot i així no es preveuen modificacions.

NOTA: La planificación prevista aun está pendiente de confiración. En cualquier caso no se preveen modificaciones.

Es poden consultar les característiques tècniques dels orgues en el següent enllaç:

Se puede consultar las características técnicas de los  órganos del curso en el siguiente enlace:

bottom of page