top of page

Matriculació i reserva

MATRICULACIÓ CURS D'AGOST DE 2024  (del 5-8-2023 al 10-8-2023)

Modalitat activa / Modalidad activa  

     PREINSCRIPCIÓ:    50€     Preinscripció i reserva de plaça / Preinscripción y reserva de plaza

     MATRICULACIÓ:  100€     Matriculació del curs / Matriculación del curso

    (Preu total del curs / Precio total del curso 150€)

Modalitat oient / Modalidad ayente

    PREINSCRIPCIÓ:   30€     Preinscripció i reserva de plaça / Preinscripción y reserva de plaza

    MATRICULACIÓ:   60€     Matriculació del curs / Matriculación del curso

    (Preu total del curs en modalitat oient / Precio total del curso en modalidad oyente 90€)

    IBAN:  ES60 2100 3501 4822 0038 8151

 

La reserva de plaça es realitza per ordre de solicitut i un cop rebuda la transferència bancària.

La reserva de plaza se realiza por orden de solicitud y una vez recibida la transferencia.   

Gràcies pel teu missatge!

bottom of page