top of page

Orgue de Montblanc

DESCRIPCIÓ

Cadireta del 1607. Orgue Major construït per Antoni Boscà el 1750. Restaurat per Gabriel Blancafort i Georges Lhôte el 1977.

Cadereta de 1607. Órgano Mayor construido por Antoni Boscà en 1750. Restaurado por Gabriel Blancafort y Georges Lhôte en 1977.

COMPOSICIÓ

Orgue Major C-c´´´ (45 notes, octava greu curta)

Flautat de  16

Flautat de cara  8´

Octava  4´

Quinzena 2´

Ple de 5 fileres

Ple de 4 fileres

Ple de 3 fileres

Flauta brillant 8´

Nazard en 12ª (partit)

Nazard en 15ª (partit)

Nazard en 17ª (partit)

Corneta de 5 fileres (mà dreta, a partir de c)

Trompeta Magna 16´(mà dreta, a partir de c´)

Trompeta Real 8´ (partida)

Baixons i Clarins 4´- 8´

Xeremia  2´- 4´- 8

Acoblament permanent de l’OM al Pedal

Divisió dels salmers entre h i c´

Cadireta, C-a´´ (42 notes, octava greu curta)

Octava de cara 4´

Quinzena clara 2´

Ple de 3 fileres

Flauta dolça 8´

Nazard en 15ª

Nazard en 17ª

Corneta de 3 fileres

Regalies 8

Pedal  (1 octava cromàtica)

Contres  de 16´ i  8´,  sense registre

Bombarda  8 ´

Baixó  4´

Clarí  2

Montblanc.png
bottom of page