top of page

L'orgue d'Ulldemolins

DESCRIPCIÓ
 

L’orgue d'Ulldemolins va ser construït per Fuentes i Turrisses el 1636. Va ser reformat per Anton Casas i Juan Florenzano. Va ser destruit a la guerra civil excepte el moble. Va ser restaurat per Wilfried Praet.

El órgano de Ulldemolins fue construido en 1636 probablemente por Fuentes y Turrisses. Fue reformado por Anton Casas y Juan Florenzano.  En la guerra civil se destruyó todo salvo el mueble. Fue restaurado por Wilfried Praet.

The organ of Ulldemolins was built in 1636 probably by Fuentes y Turrisses and later was reformed by Anton Casas and Juan Florenzano. During the civil war was demolished. Only organ case was preserved.  The complete restoration was done by Wilfried Praet.

Orgue Major C-c'''    (C,D,E,F,G,A-c''')

 

Flautat 8’

Flautat de fusta 8'

Octava 4’

Quinzena 2’

Dotzena 2 2/23'

Dinovena - Vint-i-dosena

Ple (III)

Nasard 12ª  2 2/3'

Nasard 15ª  2'

Cimbalet (III)
Trompeta 8'

Cadireta F-c'''    (F,G,A-c''')

 

Flautat 4’

Flauta 4'

Quinzena 2’

Dinovena

Cimbalet II

Ple II

Dolçaina 8'


 

Pedal (C,D,E,F,G,A-H)

Contres 16'

​​

Afinació Mesotònica a 1/4 de coma, a' a 440Hz

 

IMG_4059.JPG
bottom of page